DNA-referencedatabase for danske arter

DNAmark - en national DNA-referencedatabase skaber grundlag for danske miljø-DNA-studier 

DNA-referencedatabasen danner grundlag for anvendelse af miljø-DNA i dansk biodiversitets- og naturovervågningsarbejde og er således en essentiel komponent for alt fremtidigt arbejde med miljø-DNA i dansk natur; jo mere omfattende DNA-referencedatabasen er, jo mere effektivt et redskab er miljø-DNA i naturovervågning. 

I projektets første tre år etableres infrastrukturen for en omfattende, standardiseret og fremtidssikret national DNA-referencedatabase. Protokoller og arbejdsgange etableres for generering af referencedata baseret på rå DNA-sekvenser og organelle genomer for 1000 danske arter på tværs af taksonomiske grupper, hvilket skaber et solidt grundlag for danske miljø-DNA-studier.

DNAmark-projektet giver også ophav til en ny type museumseksemplarer. Ud over de velkendte: Referencearter, DNA-prøver og DNA-ekstrakter genererer projektet DNA-referencedata bestående af samlede organelle genomer og/eller DNA-sekvenser for hver art. Nye "Next Generation Shotgun Sequencing"-metoder anvendes til at generere DNA-referencedata, som gemmes og opbevares for eftertiden. DNA-referencedata bliver løbende gjort tilgængelige via en hjemmeside til referencedata, som er under udvikling.