2. december 2019

DNAmark-projektet gør status

STATUS

DNAmark-projektet har netop indsendt årsrapporten for 2019 til Aage V. Jensen Naturfond. Der er kun et halvt år tilbage af projektet og resultaterne ser lovende ud.

DNAmark-projektet har de sidste 2,5 år udviklet arbejdsgange og genereret DNA-referencedata for så forskellige prøvetyper som muligt for danske dyr, planter og svampe på tværs af taksonomiske grupper og af særlig interesse for dansk naturovervågning.

Diverse taksonomiske ordner

Arterne er udvalgt og indsamlet med hjælp fra en komité af interesserede parter, som består af blandt andet konsulenter, kuratorer, miljøDNA-forskere og naturforvaltere. Vi har i skrivende stund indsamlet prøver fra over 1300 forskellige danske arter. Disse er fordelt på 188 forskellige taksonomiske ordner og spænder ferskvandsindikatorarter, tørvemosearter, sjældne orkideer, samtlige danske arter af padder og krybdyr, næsten alle pattedyrsarter og halvdelen af danske fiskearter.

 Til DNAmark-referencedatabasen er der taget prøver fra referenceeksemplarer af 1300 danske arter. Disse fordeler sig på 188 taksonomiske ordner af dyr, planter og svampe.

Vi har ekstraheret DNA fra over 1000 arter, og nye protokoller og arbejdsgange er udviklet, således at vi kan generere DNA-referencedata fra forskellige taksonomiske grupper og prøvetyper. Over halvdelen af de 1000 arter er DNA-sekventeret og deres mitokondrielle genomer samlet. De resterende arter er i kø til sekventering eller befinder sig på forskellige stadier i den bioinformatiske pipeline.

Udvikling og fremtidige samarbejder

Vi er ved at lægge sidste hånd på udviklingen af den hjemmeside, hvorfra det danske data kan tilgås. Hjemmesiden vil skabe overblik og let adgang til det generede DNAmark-referencedata i NCBI Genbank. Mange projekter har allerede vist interesse for det generede referencedata, for eksempel Einar Eg Nielsens og Philip Francis Thomsens marine miljøDNA-projekter. Vi håber at kunne fortsætte arbejdet med DNAmark DNA-referencedatabasen efter projektets udløb.